Print

9 Mei verslag contactavond

Vijver en tuinplezier door Leo Brand

Rob opent deze goedbezochte avond met een terugblik op het geslaagde Animal Event,waar meerdere van onze leden samen met twee andere verenigingen de aquariumhobby promootten. We kijken terug op een geslaagd evenement met zo`n 31.000 bezoekers. Onze verenigingsavond van Juni zal in het teken staan van ons 50 jarig bestaan. Die maand zullen we ook een uitstapje maken naar aquazoo in Leerdam,die de vereniging deels zal bekostigen, De exacte datum hangt nog even in de lucht dus houd ons clubblad in de gaten.

Hierna krijgt Leo Brand het woord,die ons vanavond verblijdt met zijn lezing "vijver en tuinplezier". Leo is bioloog en hanteert de natuur als inspirerend voorbeeld. Uitgebreid gaat hij in op ontwerp en aanleg van een vijver (of vijvertje), daarbij noemt hij ook de materialen die je wel en niet kunt gebruiken. Hij benadrukt het belang van een grondige planning met ook aandacht voor ale leidingen en electra. Leo benoemt ook veel zaken die je niet moet willen,maar wie het toch wil: je kunt het zo duur maken als jezelf wilt. Er is veel aandacht voor de beplanting in en om je vijver,en de dieren die vaak spontaan op het geheel zullen afkomen: kikkers insecten vogels ja zelfs huistijgers. Een vijver leeft, het hele jaar. Deze presentatie is een lust voor het oog. Leo, hartelijk bedankt voor deze mooie avond.

In de pauze slaagt het bestuur er weer niet in alle prijsjes ui de loterij zelf te winnen ...........................

WG Vincent van Gils