Let op, opent in een nieuw venster PDFPrintE-mail

12 Januari verslag contactavond

Verslag jaarvergadering

Na dat iedereen elkaar de beste wensen had gegeven voor 2015 ging de jaarvergadering van start. Er werd begonnen met het voorlezen van de verslagen van

De secretaris

Penningmeester

Kascommissie

Redactie website

PR commissie

 

Alle verslagen werden goedgekeurd wat ook te verwachten was aangezien er weer hard aan gewerkt was om alles duidelijk over te laten komen bij onze leden.

Walter is weer eens bereid gevonden om ook dit jaar nog de rol van penningmeester over te nemen. Dat hij hier goed in is was te zien in een duidelijk financieel verslag. Dank je wel Walter. Helaas was er ook minder goed nieuws Piet de Leeuw heeft afscheid genomen van zijn bestuursfunctie. Hij moet zich nu concentreren op Anita die hem nu harder nodig heeft. Wel heeft hij aangegeven dat hij actief het bestuur blijft ondersteunen waar het nodig is. Dit was ook te zien in de powerpointpresentatie die hij gemaakt had voor de jaarvergadering. Aangezien Piet zich zoveel jaren heeft ingezet voor MRC als bestuurslid hebben het bestuur en de leden zich unaniem uitgesproken om Piet tot erelid te benoemen. Na zo`n lange tijd is dit zeker verdiend. Dank je wel Piet en we wensen jou en Anita alle goeds toe. Na een rondje van Piet werd er nog gezellig gekeuveld. Al met al een geslaagde vergadering en bedankt aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt.

 

WG Coby SnellerĀ